Tvorba postavy

Povolání, dovednosti, schopnosti, rysy postavy kladné i záporné…

Každý obyvatel světa po apokalypse v části světa kde se odehrává příběh je příslušníkem jedné z herních frakcí (viz. herní frakce). Příslušnost k určitě frakci propůjčuje hráči určité schopnosti ve hře a určité schopnosti hráči snižuje. V průběhu tábora je možné se připojit k jiné herní frakci s tím omezením že se základní bonusy nemění.
Některé herní frakce jsou spřátelené, jiné jsou vyloženě nepřátelské například hraničáři a jezdci apokalypsy. Neznamená to že by jejich hráči na sebe museli útočit na potkání, jen je možné že nezískají nejvyšší odměny v úkolech popřípadě dobré ceny v obchodě a podobně.

Povolání: Povolání určuje specializaci postavy, její vzdělání, a zkušenosti získané před začátkem příběhu. Příslušníci určitého povolání se mohou v průběhu hry učit i dovednostem, které přísluší jinému povolání.
Tyto dovednosti mohou postavy získávat u učitelů popřípadě jejich používáním „bez schopností“.

Technik:
Technologie je v postapokalyptické společnosti často považována za magii. Technici jsou nositeli tajemných znalostí o funkci předválečných strojů a mocných zbraní. Jejich dovednosti jim umožňují ovládat předválečnou technologii, vylepšovat zbraně, nebo vyrábět výbušniny.

Medik:
Medici jsou nositeli dávných znalostí lékařských věd. Jejich schopnosti jsou ceněny zlatem v každé společnosti ať se jedná o vesnici v pustinách, tábor nájezdníků, nebo větší město.
Medik je základním povoláním, které se dále větví do dalších specializací.

Zloděj:
Zloději pocházejí většinou z ruin větších měst, kde přežívá „civilizace“. Nejsou nutně spodinou společnosti, většina schopných příslušníků tohoto povolání se časem vypracuje na velké obchodníky, majitele podniků, popřípadě starosty vlastních měst.

Bojovník:
Bojovníci se ve svém životě specializují na boj proti ostatním postavám, bestiím z pustin, popřípadě výtvorům umělých inteligencí, strojům, kyborgům a podobným. Bojovník je základním povoláním, které se dále větví do dalších specializací.

Dovednosti:
Dovednosti určují schopnosti postavy v různých oborech činnosti. Každá postava se může naučit jakoukoli dovednost pokud není uvedeno jinak. U dovedností, které přímo neodpovídají povolání postavy je určena maximální úroveň na kterou se postava může dostat. Speciální dovednosti, které jsou určeny pouze pro určité povolání, nebo se dají získat pouze zvláštním výcvikem v průběhu tábora mají uvedeny svá omezení a podmínky získání


Rysy postavy:
Zvláštní rysy, schopnosti, nebo fobie postav.