Herní frakce

Na této stránce se seznámíme se známými skupinami vyskytujícími se v okolí Farmy. Je možné v průběhu tábora narazit na jiné skupiny a organizace, nově vzniklé nebo příchozí.

Obyvatelé Farmy
Z velké části potomci těch, kteří před válkou na Farmě pracovali, techniků, vědců, a vojáků. V jejich výstroji je možné najít docela velké množství předválečného vybavení, které berou z povrchových skladů.
Mezi nimi je možné najít příslušníka téměř každého povolání. Obyvatelé se zaměřují spíše na civilní povolání a proto svou ochranu přenechávají Hraničářům. Samotní nemají příliš zkušeností s bojem ani světem mimo jejich bezpečné území.

Hraničáři
Skupina obyvatel Farmy, která před pohodlím a bezpečím dává přednost dobrodružnějšímu životu na vnějších hranicích. V pustinách jsou známí též jako šerifové, nebo strážci. Tito lidé se snaží udržovat pořádek a spravedlnost v okolí bezpečné zóny a přinášet těm několika málo obyvatelům alespoň zdání civilizace.
Hraničáři zastávají nejčastěji vojenská povolání. V jejich výbavě můžeme najít lehké vojenské zbraně a velmi dobré maskování, díky kterému dokáží překvapit nepřítele a okamžitě po útoku zmizet v pustinách.

Obchodní karavany
Obchodníci, technici, a strážci jsou typickými zástupci karavan procházejících pustiny.
Jejich členové nejsou specializovaní na určitý druh činností, protože při putování pustinou musí každý umět trochu ode všeho. To jim dává velkou výhodu v relativní samostatnosti.
Ve výzbroji karavan je možné najít zbraně od oštěpů a mečů až po těžké vojenské zbraně.
Vzhled členů karavan se mění od potrhaných vandráků, až po skvěle oblečené obchodníky s luxusním předválečným zbožím. V každém případě se vyznačují sklonem přehánět a nedostatkem dobrého vkusu…

Jezdci apokalypsy
Skupina obyvatel pustin, která se rozhodla že apokalypsa je jeden velký metalový koncert.
Na první pohled jsou rozeznatelní podle potrhaného oblečení často doplněného kůží řetězy, nebo kusy pneumatik, ze kterých vyrábí „zbroje“. Tyto zbroje slouží spíše jako znak postavení a k vystrašení nepřítele než ke skutečné praktické ochraně. Příslušníkům této skupiny moc neříkají pojmy jako zákon, nebo slušnost, proto se v jejich řadách dají najít nejlepší zloději. Většina úspěšných Juggerů, nebo zápasníků pochází právě z této skupiny.

Kult světla
Kut šílených uctívačů apokalypsy, vítajících světlo jaderné války přinášející mír a lepší svět.
Skupina bláznů hledajících svá pochybná znamení ve všem možném i nemožném.
Pro velké množství proroků v jejich řadách se občas stane, že se někdo z těchto pomatenců ve své předpovědi opravdu trefí a oživí tak legendy o jejich nadpřirozených věšteckých schopnostech.
Jejich vzhled je většinou poznamenán ozářením, kterému se dobrovolně vystavují pro získání svých schopností. Proto je jejich kůže plná popálenin a jizev, popřípadě nezdravě bledě zbarvená působením vysokých dávek radiace. Oblečení většinou volí jednoduché inspirované středověkem, nezbytným doplňkem jsou pláště a kápě, zakrývající nepěkná znamení příslušnosti k jejich řádu.
I přes duchovní povahu jsou velice schopní bojovníci ochotní šířit svou víru ohněm i mečem.