Farma

Farma je předválečné vojenské zařízení zbudované v kopcích, kterým se kdysi říkalo Chřiby. Jediným známým vstupem je oblast, které se Farma říká dnes a to oblast nad obcí známou jako Syrovín.
Skupina přeživších si na tomto místě zbudovala svůj provizorní tábor, kde díky úrodnosti půdy a bezpečné poloze zůstali na trvalo. V současnosti má farma něco kolem třiceti obyvatel žijících na místě převážně ve stanech a v budově bývalého kontrolního stanoviště, které zajišťuje celému táboru energii pomocí solárních panelů a vodu z hlubinného vrtu ležícího na okraji oblasti.
Počet obyvatel farmy se začal zvyšovat teprve nedávno, v době kdy se komplex začal probouzet k životu.
Díky nově příchozím se na Farmě začal rozvíjet obchod,ale také hazard. Cizinci přinesli na Farmu sport který získal oblibu ve zbytku zničeného světa, kterému říkají Jugger, a také velice nebezpečné zápasy boje muže proti muži se zbraní i bez ní, díky kterým se staly oblíbenými sázky. Díky velkému přílivu nového zboží a lidí, kteří jsou ochotní pro Farmu pracovat jsou tyto sázky okem zákona často přehlíženy stejně jako obchod se zbraněmi a ukořistěnou předválečnou technikou.