Oslavy Příchodu slunce!

Obyvatelé Cintry!
Na vědomost se dává, že v našem městě proběhnou oslavy svátku Slunce. Slavit budeme připojení Cintry k Nilfgaardské říši a přátelství našich národů! Veselí a hostiny po celém městě budou probíhat od východu do západu slunce! Všechny vás srdečně zve jménem našeho skvělého Císaře Emhyra var Emreise nový vládce a ochránce provincie Cintry, Císařský čarodej Taimur Lenk! Součástí oslav bude poprava ničemných vůdců odboje, kteří se snažili narušit přátelství a spojenectví Cintry a Nilfgaardské říše. Přijďte si užít tento skvělý den a konec útlaku království a přivítejte světlé zítřky po boku Císaře!

Napsat komentář