Prorok Apokalypsy

Igor byl vždy jiný, po velkou část života byl zaostalý a slabý. Pro svou rodinu představoval jakési břemeno, kterého se jednoho dne rozhodli zbavit a sice pohozením v lese v naději, že tento krutý akt jich ho nadobro zbaví. Osud tomu chtěl však jinak, když se Igor za nějaký čas opět objevil ve městě. Postava, která dříve byla pokrouceným ubožákem s prázným pohledem, byla nyní urostlým mužem, jehož oči vyzařovaly jistotu a svým intelektem překvapoval všechny kolem. Více než vzhledem však své okolí udivoval učením, které nyní šířil. V něm hovořil o mocném spasiteli, jenž číhá pod zemí. Jeho oči jsou ve stromech všude kolem nás, jeho dech je radioaktivním větrem a jeho zuby jsou raketové hlavice připravující se ke svému finálnímu chodu. V dnešních dnech Prorok apokalypsy, jak mu dnes říkájí, sbírá starou techniku a texty tvrdíc že je pouze uchová. Ovšem kde je pravda, ví pouze on.

Napsat komentář